Cennik

Wynagrodzenie jest ustalane przy pierwszym spotkaniu z Klientem.
Nie pobieramy opłaty za spotkanie, w czasie którego ustalane są warunki prowadzenia sprawy.

Przewidujemy różne formy wynagrodzenia:

  • godzinowe - wg czasu poświęconego na załatwienie sprawy;
  • ryczałtowe - za doprowadzenie sprawy do końca lub za wykonanie określonych czynności;
  • za sukces - Klient ponosi minimalną opłatę za podjęcie sprawy, a pozostała część wynagrodzenia pobierana jest jako procent od wygranych kwot.

Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego zależy od stopnia skomplikowania sprawy, przewidywanego czasu potrzebnego do jej zakończenia oraz koniecznego nakładu pracy Kancelarii.

Kancelaria Radcy Prawnego

Prawa Autorskie Kancelaria Radcy Prawnego Józef Juras